DATES- Tarihlerin Söylenmesi

      

                                           Saying Dates - TARİHLERİ SÖYLEME BİÇİMLERİ

                 Tarihlerin  "ay - gün- yıl" biçiminde söylenimi aşağıdaki gibidir.

Yazı ile yazılışları
                                    15 /04/ 1993  :   
                                    1. yöntem-- April the fifteenth, nineteen ninety-three
                                    2. yöntem-- the fifteenth of April , nineteen ninety-three
                                    3. yöntem -- 15th April, nineteen ninety-three
 
Rakamla yazılışları:  15 /04 / 1993
                                           1. yöntem --  15  April  1993
                                           2. yöntem --  April 15th, 1993       
                                   
                                                                  TARİHLERİN OKUNUŞLARI   
                                 
Önemli Hatırlatma: Tarihler söylenirken "2000" yılı öncesi ikili grup halinde söylenir.
                                         Ör: 19  20   -- nineteen  twenty  (19 ayrı 20 ayrı söylenir.)
                                                 19  45   -- nineteen  forty-five (19 ayrı 45 ayrı söylenir)
                                                 19 07   -- nineteen  oh seven  (burada "0"ı  "oh" diye soyleriz)
                                                 16 01  -- sixteen 0h one
                                                  19 00 -- nineteen hundred  ("oo"  çift sıfırlar ise boyle okunur)
                                                  14 00 -- fourteen hundred
                                       
         Ancak "2000" yılı ve sonrası ise olduğu Türkçe'deki gibi söylenir.
                                         Ör:   2000 -- two thousand
                                                   2004 -- two thousand (and) four
                                                   2011 -- two thousand (and) eleven

Diğer örnekler: 18 /12 /2007  ---Bu tarihin aşağıdaki yazılışlarının hepsi kullanılır.

  • December 18, 2007              (18 aralık 2007)
  • December 18th, 2007
  • December the 18th, 2007
  • 18 December 2007
  • 18th December 2007
  • 18th of December 2007
  • YAZI İLE YAZILIŞ BİÇİMİ

  • 27 /11 /2009
  • November the twenty-seventh, two thousand  nine ---(27 kasım 2009)
  • the twenty-seventh of November two thousand  nine --(27 kasım 2009)
 örnek cümleler:
 
* My birthday is 9th April.
 * My birthday is April the ninth.
* My birthday is the ninth of April.
(Yukarıdaki 3 cümleninde çevirisi aynıdır; "Doğum günüm 9 Nisandır.)

  * I was born on the 7th of the month.
   (Ben Ayın 7'sinde doğdum.)
  *
I was born in September.
   (Ben Eylül ayında doğdum.)
  * My birthday is on September the 7th.
   (Doğum günüm Eylül'ün 7'sidir.)

 * A: What date is it please? (Tarih nedir?)
    B: It's the 1st of April. ( 1 nisandır.)

* A: What's the date today please?  -(Bugünün tarihi nedir?)
   B: It's the 3rd of May.    (Mayıs'ın 3'dür.)


     By  ismail paksoy

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !